Ciepłomierze kompaktowe - domowe

Przeznaczone do pomiaru i rozliczania zużycia energii cieplnej/chłodu dostarczanej
do poszczególnych lokali z przemysłowych i lokalnych systemów grzewczych. Zaprojektowane
do pomiaru małych przepływów i energii.