Przewodowy
system odczytu (M-BUS)

Opis

Przewodowy system odczytu danych – do zdalnego odczytu ciepłomierzy, wodomierzy
i gazomierzy przez przewodową sieć M-Bus.

Oparta na połączeniach przewodowych sieć M-Bus idealnie nadaje się do stosowania
w budynkach wielorodzinnych, w których liczniki rozmieszczone są względnie blisko siebie oraz tam, gdzie zdalny odczyt za pomocą komunikacji bezprzewodowej nie jest możliwy.

Urządzenia w sieci łączone są parą przewodów bez uwzględniania polaryzacji, o łącznej długości nawet do 1 km. W zależności od zastosowanego konwertera (zmiana protokołu danych z formatu  M-Bus na RS ) sieć może zawierać od 1 do 250 podłączonych urządzeń. Każdy z elementów sieci posiada swój unikalny numer sieciowy (ustawiany w trakcie uruchamiania instalacji).
Odczyt danych z sieci możliwy jest poprzez urządzenie koncentrujące, zainstalowane
w wybranym przez Adminstratora punkcie obiektu.

Przy zastosowaniu urządzenia koncentrującego z pamięcią możliwe jest automatyczne odczytanie
i zapamiętanie wskazań liczników na konkretny, wybrany przez klienta dzień.

System M-Bus stanowi korzystną alternatywę dla ręcznego odczytu liczników zasilanych bateryjnie. Jego uruchomienie jest możliwe przy niewielkich nakładach finansowych.

Podstawowe zalety systemu

  • szybki i niezawodny zdalny odczyt liczników, bez zakłóceń,
  • wiarygodność otrzymywanych danych,
  • mała pracochłonność montażu,
  • niski koszt instalacji systemu.