Serwis węzłów cieplnych
i kotłowni

Opis

Oferujemy kompleksowe usługi serwisu węzłów cieplnych, kotłowni, systemów wentylacji i klimatyzacji. Wykonujemy remonty i modernizacje istniejących instalacji oraz budowę
i rozbudowę nowych systemów grzewczych.

W ramach czynności serwisowych oferujemy:

  • przeglądy bieżące i okresowe instalacji
  • przygotowanie instalacji do sezonu grzewczego
  • uruchamianie i wyłączanie węzłów na rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego czyszczenie, wymiany filtrów
  • kontrolę układów zasilania węzła w energię elektryczną
  • diagnostykę urządzeń, konserwację i naprawy urządzeń
  • zapewniamy całodobowy kontakt telefoniczny w sprawach dotyczących czynności serwisowych