MWN/JS, MWN/WS, MWN/WM
(DN 50-150)

Opis

Wodomierze sprzężone z zaworem sprężynowym (DN50-150), przeznaczone do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C lub do 50°C, w warunkach występowania bardzo zróżnicowanego przepływu (bardzo małe lub duże przepływy), przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16).

Wodomierze sprzężone znajdują zastosowanie głównie w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej (szpitale, szkoły i hotele) oraz w budynkach wielolokalowych gdzie bardzo duże pobory wody mogą wystąpić w sporadycznych i awaryjnych sytuacjach, zwłaszcza w instalacjach posiadających przyłącza hydrantowe. Wodomierze sprzężone w standardzie występują z liczydłami (IP65). Zabudowa wodomierzy w przewodach poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H).
Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych.

Części składowe wodomierza sprzężonego:

 • wodomierz główny – śrubowy z poziomą osią wirnika z wyjmowaną wstawą pomiarową, suchobieżny, typu MWN
 • wodomierz boczny – skrzydełkowy, jedno lub wielostrumieniowy, suchobieżny lub mokrobieżny, typoszereg: JS, WS, WM
 • zawór przełączeniowy sprężynowy, którego działanie nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła energii.
Charakterystyka plus minus
 • Szeroki zakres pomiarowy – od minimalnego strumienia objętości wodomierza bocznego do maksymalnego strumienia objętości wodomierza głównego
 • Wzajemne przenikanie się zakresów pomiarowych
 • Zawór przełączeniowy automatycznie kieruje przepływ wody przez wodomierz boczny lub główny w zależności od wartości strumienia objętości
 • Przystosowanie do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus oraz nakładki impulsowej (nie dotyczy wykonania -NKP)
 • Wodomierz boczny standardowo montowany z prawej strony wodomierza głównego
 • Obrotowe liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone w hermetycznej osłonie
 • Dodatkowa osłona liczydła
 • Blokada obrotu mechanizmu zliczającego przy obrocie o kąt większy niż 360°
 • Sprzęgło magnetyczne
 • Wyjmowana wstawka pomiarowa
 • Dwustronnie łożyskowany wirnik
 • Certyfikat zgodności z dyrektywą MID
Dane techniczne plus minus
- średnica nominalna: DN50 – DN150
- ciągły strumień objętości: Q3 = 25; 40; 63; 100; 250 m3/h
- maksymalny strumień objętości: Q4 = 31,25; 50; 78,75; 125; 312,5 m3/h
- temperatura robocza: 30°C / 50°C woda zimna
- ciśnienie nominalne: PN16
- zakres pomiarowy MID: woda zimna R630 ÷ R4000 - H
Parametry techniczne plus minus
Typ R Q3 [m3/h] DN [mm] Długość [mm] Przyłącze
MWN / Wodomierz boczny typu JS – skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny
MWN/JS 50/4,0-S R630 25 50 270/300 ** kołnierz ***
MWN/JS 50/4,0-S-XX * R630 25 50 270/300 ** kołnierz ***
MWN/JS 65/4,0-S R1000 40 65 300 kołnierz ***
MWN/JS 65/4,0-S-XX * R1000 40 65 300 kołnierz ***
MWN/JS 80/4,0-S R1600 63 80 300/350 ** kołnierz ***
MWN/JS 80/4,0-S-XX * R1600 63 80 300/350 ** kołnierz ***
MWN/JS 100/4,0-S R2500 100 100 360/350 ** kołnierz ***
MWN/JS 100/4,0-S-XX * R2500 100 100 360/350 ** kołnierz ***
MWN/JS 150/16-S R1600 250 150 500 ± 15 kołnierz ***
MWN/JS 150/16-S-XX* R1600 250 150 500 ± 15 kołnierz ***

 

Typ R Q3 [m3/h] DN [mm] Długość [mm] Przyłącze
MWN / Wodomierz boczny typu WS – skrzydełkowy wielostrumieniowy suchobieżny
MWN/WS 50/4,0-S R630 25 50 270/300 ** kołnierz ***
MWN/WS 50/4,0-S-XX * R630 25 50 270/300 ** kołnierz ***
MWN/WS 65/4,0-S R1000 40 65 300 kołnierz ***
MWN/WS 65/4,0-S-XX * R1000 40 65 300 kołnierz ***
MWN/WS 80/4,0-S R1600 63 80 300/350 ** kołnierz ***
MWN/WS 80/4,0-S-XX* R1600 63 80 300/350 ** kołnierz ***
MWN/WS 100/4,0-S R2500 100 100 360/350 ** kołnierz ***
MWN/WS 100/4,0-S-XX * R2500 100 100 360/350 ** kołnierz ***
MWN/WS 150/16-S R1600 250 150 500 ± 15 kołnierz ***
MWN/WS 150/16-S-XX* R1600 250 150 500 ± 15 kołnierz ***

 

Typ R Q3 [m3/h] DN [mm] Długość [mm] Przyłącze
MWN / Wodomierz boczny typu WM – skrzydełkowy wielostrumieniowy mokrobieżny
MWN/WM 50/4,0-S R1000 25 50 270/300 ** kołnierz ***
MWN/WM 65/4,0-S R1600 40 65 300 kołnierz ***
MWN/WM 80/4,0-S R2500 63 80 300/350 ** kołnierz ***
MWN/WM 100/4,0-S R4000 100 100 360/350 ** kołnierz ***
MWN/WM 150/16-S R2500 250 150 500 ± 15 kołnierz ***


*) Wykonania wodomierzy – gdzie -XX oznacza:
– NKP – przystosowanie wodomierza do montażu nadajnika NK
– Na zamówienie IP 68 – wodomierz główny (w wykonaniu przystosowanym do nakładek radiowych do komunikacji
w standardzie Wireless M-Bus lub nadajnika NK w zakresie impulsowań 10, 100 lub 1000 dm3/imp)
– wodomierz boczny w wykonaniu przystosowanym do nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus lub nadajnika NK – tylko wodomierze JS; dla wodomierza WM przystosowanie tylko do NK
**) Na zamówienie
***) Owiercenie kołnierzy: wg PN -EN 1092-2 (PN 10), DIN 2532, DIN 2501 (PN 10), BS4504 (PN 10)