OPOMIAROWANIE CIEPŁA

Ciepłomierze – urządzenia kontrolno-pomiarowe służące do pomiaru i rozliczania zużycia energii cieplnej / chłodu.

Każdy ciepłomierz niezależnie od konstrukcji i przeznaczenia, składa się z trzech elementów połączonych ze sobą w funkcjonalną całość: z przelicznika wskazującego, przetwornika przepływu i pary czujników temperatury.

Przetwornik przepływu dostarcza wynik pomiaru strumienia masy lub objętości nośnika energii.
Czujniki temperatury montowane na rurociągu zasilającym i powrotnym, wskazują wysokość temperatury nośnika ciepła.
Przelicznik wskazujący, w oparciu o dane z tych dwóch elementów, obliczona wartość energii cieplnej — ilości ciepła odebranej przez użytkownika – wyrażoną zazwyczaj w GJ.

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się ciepłomierze kompaktowe (gdzie wszystkie elementy połączone są na stałe) i składane.
Pierwsze zaprojektowane w zakresie małych średnic i przepływów nominalnych, przeznaczone są dla systemów grzewczych i chłodniczych w budownictwie mieszkaniowym.
Ciepłomierze składane dedykowane są do opomiarowania dużych dostawców i odbiorców energii cieplnej oraz przemysłu.

Ze względu na zasadę działania przetwornika przepływu oferujemy ciepłomierze mechaniczne i statyczne (ultradźwiękowe lub oscylacyjne).

Wskazania ciepłomierzy stanowią podstawę do rozliczeń. Mogą to być rozliczenia wewnątrzzakładowe, jednak w większości przypadków są to rozliczenia dokonywane pomiędzy dostawcą a odbiorcą i dlatego urządzenia te podlegają prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji).