SYSTEMY ZDALNEGO ODCZYTU

Oferujemy kompleksowe rozwiązania zdalnego odczytu zużycia mediów w oparciu o radiowe
lub przewodowe systemy transmisji danych.

Technika zdalnego odczytu ułatwia nie tylko odczyt urządzeń do których trudno dotrzeć,
ale też umożliwia stworzenie systemu analiz o pracy układu ciepłowniczego (wodociągowego)
w monitorowanym obiekcie, co daje podstawę oceny zużyć oraz wynikających stąd metod zarządzania i redukcji kosztów. Każdy system może być dopasowany do charakteru, wymagań i potrzeb przyszłego użytkownika – administratora sieci.

Zalety stosowania systemu zdalnego odczytu:

 • ODCZYT NIEZALEŻNY OD LOKATORA, UŻYTKOWNIKA OBIEKTU – łatwy odczyt urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach i niezależnie od obecności użytkownika obiektu ( prywatne posesje, zamknięte mieszkania, studzienki, piwnice).
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – szybki odczyt wyników pomiarów, uproszczenie i skrócenie czasochłonności odczytów okresowych.
 • ELASTYCZNOŚĆ – możliwość wykonywania swobodnego zakresu odczytów dowolnych liczników w wybranych okresach rozliczeniowych – w każdej chwili lub w konkretnie ustalonym terminie.
 • GWARANCJA POPRAWNOŚCI ODCZYTU – wyeliminowanie błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim tzn. nie ma możliwości wystąpienia pomyłek (brak zapisywania, przepisywania, interpretacji danych itp.).
 • AUTOMATYCZNA TRANSMISJA DANYCH – możliwość wyeksportowania zebranych danych
  z odczytów do wybranego przez klienta formatu pliku, co ułatwia ich przetwarzanie i analizowanie.
 • STAŁY NADZÓR NAD PRACĄ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH – możliwość monitorowania funkcjonowania instalacji i liczników, poprzez sygnalizację stanów awaryjnych, dotyczących prób sabotażu urządzenia np. przyłożenie magnesu, zdjęcie nakładki czy informowanie
  o nieprawidłowej pracy instalacji i urządzeń np. przepływ wsteczny czy wyciek.
 • KOMPATYBILNOŚĆ – możliwość stopniowej rozbudowy sieci w trakcie eksploatacji urządzeń.