Przeliczniki wskazujące

 

Specjalizowane przeliczniki oparte na technologii mikroprocesorowej, służące do przeliczania wartości pomiarów przepływu i temperatury oraz prezentacji wyników.