Wodomierze do dozowania

Specjalistyczne liczniki o dużej dynamice pomiaru, szerokim zakresie impulsowania, niskim progu rozruchu, małych stratach ciśnienia. Zastosowana technologia konstrukcyjna gwarantuje niezawodność mechaniczną wodomierzy oraz bardzo dużą precyzję pomiaru.