Pary czujników temperatury

Platynowe czujniki temperatury Pt 500 lub Pt 100 do ciepłomierzy, wykorzystujące technikę dwu lub czteroprzewodową, do montażu bezpośredniego lub w osłonach.