WS-NKP
(DN 15-50)

Opis

Wodomierze skrzydełkowe, wielostrumieniowe, suchobieżne (DN 15-50). Dzięki szczególnej konstrukcji komory pomiarowej, w której wirnik wodomierza napędzany jest wieloma symetrycznie rozmieszczonymi strumieniami wody, liczniki charakteryzuje wysoka trwałoś
i stabilność parametrów metrologicznych w trakcie eksploatacji.

Wodomierze stosowane są głównie w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz w obiektach użyteczności publicznej, w których występują znaczne i długotrwałe przepływy wody zimnej o temperaturze do 30°C lub do 50°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16).
Wodomierze w standardzie występują z liczydłem pięciobębenkowym (IP54) oraz z korpusem mosiężnym, z zabezpieczeniem antymagnetycznym. Wykonane w wersji -NKP przystosowanej do montażu nadajnika do zdalnego pomiaru objętości wody NK.
Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H). Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych.

Charakterystyka plus minus
  • Zabezpieczenie nowej generacji przed zewnętrznym polem magnetycznym, odporność wg PN-EN 14154
  • Zwiększona dokładność pomiaru, wiarygodność wskazań
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
  • Ekstra suche liczydło
  • Wodomierz całkowicie odporny na zatrzymanie liczydła poprzez ściskanie – zastosowanie specjalnej osłony
  • Niski próg rozruchu
  • Certyfikat zgodności z dyrektywą MID
Dane techniczne plus minus
- średnica nominalna: DN 15 – DN50
- ciągły strumień objętości: Q3 = 2,5; 4; 6,3; 10; 15; 25 m3/h
- maksymalny strumień objętości: Q4 = 3,125; 5; 7,875; 12,5; 20; 31,25 m3/h
- temperatura robocza: 30°C / 50°C woda zimna
- ciśnienie nominalne: PN 16
- zakres pomiarowy MID: woda zimna R100 – H
Parametry techniczne plus minus
Typ* R Q3 [m3/h] DN [mm] Długość [mm] Przyłącze
WS 2,5-NKP R100 2,5 15 165
WS 2,5-G1-NKP R100 2,5 20 190 G1 **
WS 4-NKP R100 4 20 165 G1
WS 6,3-NKP R100 6,3 25 165 G1¼
WS 6,3-NKP R100 6,3 25 260 G1¼
WS 10-NKP R100 10 32 260 G1½
WS 16-NKP R100 16 40 300 G2
WS 25-NKP R100 25 50 300 kołnierz

 

-NKP – wersja standardowa – wodomierz przystosowany do montażu nadajnika kontaktronowego NK
*) Na zamówienie wersja – NK z nadajnikiem kontaktronowym o standardowej długości przewodu 2 mb
**) Na zamówienie
– Impulsowanie dla wodomierzy: WS 2,5-NKP/NK (1l/imp.), WS 4-NKP/NK, WS 6,3-NKP/NK, WS 10-NKP/NK (10l/imp.), WS 16-NKP/NK (100l/imp.)