System Optymalizacji Kosztów Energii

Opis

Założeniem systemu jest stały monitoring i efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się
w budynku (instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne) w celu zapewnienia ich optymalnej pracy.
Zadaniem systemu jest minimalizacja kosztów eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu optymalnego komfortu jego użytkownikom przy zmieniających się warunkach pogodowych.

Koncepcja systemu opiera się na dostarczeniu narzędzia integrującego wszystkie urządzenia pomiarowe i automatyki dowolnego producenta, odpowiadające za kontrolę i sterowanie instalacjami w budynkach.
System monitoruje i rejestruje w systemie 24h/7 dni/365 dni wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji parametry. Nasi specjaliści nadzorują pracę instalacji znajdujących się w budynku. W ramach prowadzonej eksploatacji zapewniamy zdalną regulację parametrów pracy węzłów i kotłowni, diagnozowanie nieprawidłowości oraz powiadamianie użytkowników oraz służb serwisowych o stanach alarmowych.
Transmisja danych z monitorowanych obiektów realizowana jest za pośrednictwem sieci GSM
lub Ethernet, co sprawia, że lokalizacja monitorowanego budynku nie ma znaczenia a użytkownik ma dostęp do systemu za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

Oferujemy kompleksowe usługi montażu, uruchomienia i obsługi systemu zdalnego monitoringu oraz eksploatacji pracy węzłów cieplnych i kotłowni.
W ramach obowiązujących umów wszyscy nasi klienci otrzymują raporty z eksploatacji obiektów
z precyzyjną oceną uzyskanych efektów ekonomicznych (analiza zużyć, weryfikacja mocy zamówionej, wysokość oszczędności) oraz zalecenia dotyczące wprowadzenia ewentualnych napraw lub modernizacji instalacji grzewczych.

Podstawowe funkcje systemu:

 • monitoring 24h/7 dni/365 – stała rejestracja i archiwizacja odczytywanych wartości
 • zdalne nastawy – prowadzenie zdalnych nastaw parametrów urządzeń automatyki dzięki czemu nie potrzebna jest fizyczna obecność serwisanta przy urządzeniu
 • tygodniowy harmonogram pracy – użytkownik może zaplanować tygodniowy program pracy urządzeń automatyki, dzięki czemu system w sposób zautomatyzowany zarządza zużyciem energii w zależności od charakterystyki użytkowania danego budynku
 • prezentację obiektów (tabelaryczne zestawienie danych, aktywna mapa obiektów, wizualizacja obiektu)
 • automatyczne alarmowanie – przy wystąpieniu sytuacji alarmowej system automatycznie
  za pomocą wiadomości SMS lub e-mail powiadamia o tym zdarzeniu użytkownika jak również służby serwisowe
 • statystyka pracy systemu – wykonywanie analiz statystycznych i wykresów dla wszystkich odczytywanych parametrów
 • dokumentacja techniczna obiektu – przechowywanie w bazie wszelkich dokumentacji dotyczących monitorowanych obiektów
 • zdalny dostęp użytkowników do zasobów systemu

Korzyści z wdrożenia systemu optymalizacji kosztów energii i zdalnej eksploatacji instalacji grzewczych:

 • zapewnienie komfortu cieplnego użytkownikom obiektu w wyniku bieżącego, zdalnego dostosowywania parametrów instalacji do warunków pogodowych i stanu budynku
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej
 • obniżenie kosztów ogrzewania w wyniku obniżenia zużycia energii cieplnej oraz w wyniku weryfikacji mocy zamówionej (analiza mocy zamówionej dokonywana jest na podstawie danych
  z systemu) przy zachowaniu normowych parametrów pracy instalacji
 • obniżenie zanieczyszczenia powietrza w wyniku ograniczenia emisji gazów (w tym CO2)
  oraz pyłów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalacji grzewczej a tym samym obiektu (nadzór 24/7/365) przez natychmiastowe wykrywanie zakłóceń i anomalii w pracy instalacji i urządzeń pomiarowych
 • nadzór nad pracą firm serwisujących instalację oraz uzyskanie danych do oceny stanu instalacji, ustalenia planów rentownych i termomodernizacyjnych w obiektach