Radiowy
system odczytu

Opis

Przeznaczony jest do zdalnego odczytu i ewidencji wskazań z urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze, ciepłomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, wyposażonych w nakładkę radiową lub wyjście impulsowe do którego podłączony jest moduł radiowy
System idealnie rozwiązuje problem zamkniętych mieszkań oraz trudno dostępnych miejsc.
Daje możliwość, bez absorbowania użytkownika, stałego nadzoru nad pracą wszystkich lub wybranych urządzeń będących w sieci np. monitoringu 24h/24h, sygnalizację próby sabotażu urządzenia pomiarowego jak również wykonywanie odczytów w dowolnej chwili lub w konkretnie ustalonym terminie (np.: 28 każdego dnia miesiąca o godz. 24:00). System gwarantuje poprawność odczytów i oszczędność czasu.

W zależności od ilości punktów pomiarowych, ich lokalizacji i gęstości oraz wymagań przyszłego administratora, możliwe są następujące warianty systemu:

  • system inkasencki (mobilny) – upoważniona osoba wyposażona w przenośny komputer z modułem radiowym wykonuje odczyt urządzeń sekwencyjnie (np. przy przejściu lub przejechaniu obok posesji lub węzła pomiarowego)  lub grupowo (po wybraniu odpowiedniej lokalizacji odczytuje wiele liczników znajdujących się w pobliżu).
    Sposób zbierania danych znajduje zastosowanie głównie we wspólnotach mieszkaniowych,
    w których występują trudności z dostępem do liczników lub problemy z bilansowaniem zużycia wody.
  • system stacjonarny – sygnały radiowe poszczególnych urządzeń przechwytywane są przez odpowiednio rozmieszczone retransmitery, a następnie przesyłane do koncentratorów. Koncentratory wyposażone w modemy komunikacyjne: GSM/GPRS, Ethernet bezpośrednio przekazują dane do serwera. System stacjonarny stosuje się szczególnie w przypadku rozproszonych punktów pomiarowych np.: oddalone od siebie budynki mieszkalne, osiedla, dzielnice domów jednorodzinnych, gdzie inkasent traciłby wiele czasu na przemieszczanie się pomiędzy punktami pomiarowymi.

Z uwagi na pełną kompatybilność urządzeń istnieje możliwość przekształcenia istniejącej sieci uproszczonej (system inkasencki) w pełną lub częściową sieć stacjonarną. (np. z jednej dzielnicy, regionu itp.)